dr Andrzej Pluta

Dr hab. med. Andrzej Pluta

Specjalista hematologii i reumatologii
członek honorowy Towarzystwa Internistów Polskich

dr Andrzej Pluta

dr Andrzej Pluta dr Andrzej Pluta

Kariera

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złoty Krzyż Zasługi

Nagroda Otwarte Serce 2020

Eskulap 2017 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie medycyny w woj. Podkarpackim

2010-2020 założyciel i kierownik Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w Brzozowie

2005-2010 Konsultant hematologii Szpitala w Basildonie (UK)

1997-2004 założyciel i Ordynator Oddziału Hematologii WSS nr 1 w Rzeszowie ul. Szopena 2

1991-1996 Profesor hematologii Uniwersytetu w Umtacie R.P.A.

1975-1990 Klinika Hematologii w Lublinie po studiach Uniwersytet Med. W Lublinie

1968-1974 studia na U. Med. w Lublinie "Primus Inter Pares"

W 1989 roku pod kierunkiem Prof. J.Kowalewskiego uzyskałem pecjalizacje II stopnia z hematologii, zaś pod kierunkiem Prof. L. Szczepańskiego specjalizację II stopnia z reumatologii. Egzaminy specjalizacyjne zdałem z wyróżnieniem.

Jestem członkiem honorowym Towarzystwa Internistów Polskich, oraz profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Po powrocie do kraju utworzyłem i kierowałem pierwszym na Podkarpaciu Oddzialem Hematologii w WSS w Rzeszowie (1997-2004). Za utworzenie i wzorowe kierowanie oddziałem zostałem uhonorowany po raz drugi Nagroda Ministra Zdrowia. W latach 2005-2009 roku byłem konsultantem Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Basildonie(Wielka Brytania).

W czerwcu 2010 roku zostałem współzalożycielem i pierwszym kierownikiem Oddzialu Hematologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, którym kieruje do dziś. Jest to największy i najlepiej wyposażony ośrodek hematologiczny na Podkarpaciu, współpracujący z Klinikami Hematologii i Transplantacji Szpiku w Krakowie, Katowicach, Lublinie oraz Klinikami Hematologiii w Wielkiej Brytanii.